PRODUKTER OG YDELSER

Maskinudvikling – nye produktionsanlæg og enkeltmaskiner

Investeringer i nye produktionsanlæg er ofte drevet af krav til kvalitet, funktionalitet og omkostningsoptimering. Hos MME Nordic kender vi til udfordringerne med at skabe stabile processer til fremstilling af produkter i svært håndterbart materiale til medicoindustrien. Med en solid ekspertise fremstiller vi maskiner, der giver en robust produktion og kvalitetsprodukter. Vi kender også vigtigheden i time-to-market. Derfor har vi korte leveringstider, selv på større anlæg.

Vi tilbyder at gå ind i et tæt samarbejde med vores kunders konstruktører allerede i produktudviklingen. Her rådgiver vi således, at produktet både lever op til de ønskede funktioner og kan indgå i en effektiv produktion. Det er vores erfaring, at et indgående samarbejde reducerer udviklingstiden og giver de bedste løsninger.

Vi bygger avancerede modulbaserede turnkey-anlæg, nye maskiner til eksisterende anlæg og enkeltmaskiner til fx pilotprojekter.

Vi bygger avancerede modulbaserede
turnkey-anlæg, nye maskiner til
eksisterende anlæg og
enkeltmaskiner til fx pilotprojekter.

MME Nordics unikke kompetencer

Vores kernekompetence er udvikling af gode processer til fremstilling af foliebaserede stomi- og kontinensprodukter samt infusionsposer. Her rækker vores erfaringer og viden mere end 25 år tilbage, og her er vi stærke.

I arbejdet med foliebaserede produkter opstår der ofte to udfordringer: Folien er både svær at håndtere, og den er svær at sammenføje med materialer med andre egenskaber. Det giver uens produkter og en ustabil produktion.

Hos MME Nordic løser vi disse udfordringer. Vi er eksperter på at udvikle stabile processer til sammenføjning af plastfolie og en lang række af de emner, der oftest anvendes i stomi- og kontinensprodukter: klæbeplader, koblinger, låseringe og sprøjtestøbte emner.

 

Vi har også stærke kompetencer inden for udvikling af processer til afrulning og banestyring af plastfolie. Med en sikker afrulning, hvor der er kontrol over banespændingen, opnås en robust produktion og ensartede produkter.

Vores store erfaring på området betyder, at vi har den faglige ballast til at tænke kreativt og se nye muligheder. Derfor får vores kunder en helt unik konstruktion, som samtidig er baseret på et solidt vidensgrundlag.

Maskinen vil både leve op til kundens ønsker til produktdesign og funktion og have en robust produktion med minimale risici. Altid med fokus på effektivitets- og produktivitetsforbedringer.

Vores kerneteknologier

Vores mange års erfaring på området har gjort os stærke inden for en række teknologier. Læs mere om dem her.

Afrulning- og oprulningsteknologi

Afrulning- og oprulningsteknologi

 

Vores afrulning- og oprulningsteknologi sikrer en konstant banespænding, så fleksible materialer altid føres korrekt ind i processen. Det sikrer en kontinuerlig drift og ensartede slutprodukter. Vi har udviklet teknologien til plastfolier, tekstiler, papir og etiketter.

Fremtræksteknologi

Fremtræksteknologi

 

Vores fremtræksteknologi bygger på gribekæder, der griber materialet med en meget høj præcision. Brug af støttesvejsninger medvirker efterfølgende til meget præcise indgreb i materialet uden, at det giver sig og falder sammen.

Banestyringsteknologi og præcisionsstandsning

Banestyringsteknologi og præcisionsstandsning

 

Vores banestyringsteknologi er automatiseret med følerovervågning og høj præcision. Det sikrer en ensartethed i produkterne, når de føres videre i processen til standsning eller sammenføjning. Vi har udviklet processer og teknologier til standsning og sammenføjning af blød og hård plast, folier og gummimaterialer.

Sammenføjningsteknologi

Sammenføjningsteknologi

 

Vi har en høj ekspertise inden for udvikling af teknologi til sammenføjning af bløde og hårde emner, fx plastfolie og tekstil, der skal sammenføjes inden den videre proces. Vi har udviklet processer til varm-, impuls-, ultralyd-, og højfrekvenssammenføjning.

Samling og montering

Samling og montering

Vi har erfaring med processer og teknologi til højvolumenproduktion til samling og montage af f.eks. plastdele, kapsler, ventiler, adaptere, koblinger m.m. Vi tænker også integration af robotteknologi ind i vores løsninger.

Pakketeknologi

Pakketeknologi

Vi har bygget diverse løsninger til pakning af slutprodukter. Det dækker over f.eks. æskerejsning, foldeløsninger, blisterpakning, løsninger til håndtering og ilægning af emner samt løsninger til påfyldning eller tilføring af væsker og dosering heraf.

Print og mærkning

Print og mærkning

Klar og tydelig mærkning på produkterne er vigtigt for slutbrugernes oplevelse af et produkt. Vi har løsninger til ink, varmeprægning, thermotransfer, lasergravering samt klæber- og dotterløsninger. Vores erfaring dækker løsninger til blød og hård plast, folier, gummimaterialer, papir, pap m.m.

Lukke – og beskyttelsessystemer

Lukke – og beskyttelsessystemer

Vi har udviklet løsninger til lukkesystemer, som bruges i forbindelse med eksempelvis kapsler, nålebeskyttelse, håndtering af katetre og lignende produkter.

Vision og kontrol

Vision og kontrol

Vi har erfaring med at integrere vision i forskellige sammenhænge i vores løsninger. Det er eksempelvis vision til præcis placering og positionering af emner gennem processen, ofte i forbindelse med integration af robotter til håndtering af emner.

Vi har også erfaring med at integrere vision og kontrol til kvalitetssikring gennem produktionsprocessen.

Vi tilbyder

Vores ydelser omfatter rådgivning fra idé til færdigt produkt, mekanisk og elektrisk konstruktion, softwareudvikling, udarbejdelse af dokumentation bl.a. ifm. CE-Mærkning, udarbejdelse af tekniske dossier samt indkøring af maskinen og validering.

Er der udelukkende behov for rådgivning omkring design af nye konstruktioner, tilbyder vi også gerne vores ekspertise.

 

Re-engineering og ombygning

Står valget imellem at opdatere en eksisterende maskine og at få bygget en helt ny, kan opdatering af designgrundlaget i nogle tilfælde være den både hurtigste og billigste løsning til at imødekomme nye opgaver og markedskrav. Hos MME Nordic har vi bred erfaring med at indføre de nyeste teknologiske løsninger – såvel hardware som software – i eksisterende maskiner.

Vores services rangerer fra standard opgraderinger til implementering af nye moduler og ombygning af hele anlæg.

Vi kan udføre opgaven i vore egne faciliteter, men er også parate til at gennemføre den ude hos kunden alt efter de gældende krav og ønsker.

Seriøsitet

Hos MME Nordic er det vores mål at indgå i seriøse samarbejder. Derfor udformer vi sammen med vores kunder en kravsspecifikation, hvor ønsker og krav klart defineres, før en ny maskine skal bygges. Det sikrer, at vi når hurtigere i mål, og at maskinen lever op til kundens forventninger.  

Vi tilbyder at indgå i projektsamarbejder, fleksible samarbejder baseret på faseopdelt aftalebasis, stage-gate princippet eller alternative kontraktgrundlag, der specifikt er tilpasset den aktuelle opgave, og sikrer, at kunden altid får den ydelse, som er aftalt. Her er det vigtigt for os, at ydelsen og omkostningerne altid afstemmes med kundens forventninger i en løbende dialog.